• اسب دن روسی (Russian Don)

    اسب دن روسی

    اسب‌های نژاد دن (Russian Don) را قزاق‌های دن مشهور کردند. اسب‌های قزاق نواده اسب‌های مرد بیابان‌گرد استپ هستند و جز نژاد‌های ترکیبی به شمار می‌آیند.

عناوین اصلی