ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Russian Don

اسب دن روسی (Russian Don)

اسب دن روسی (Russian Don) ۱۳۹۶/۸/۹ 11:03:33 AM

اسب‌های نژاد دن (Russian Don) را قزاق‌های دن مشهور کردند. اسب‌های قزاق نواده اسب‌های مرد بیابان‌گرد استپ هستند و جز نژاد‌های ترکیبی به شمار می‌آیند.

عناوین اصلی