• بیماری ذات الریه (Pneumonia) در دام

    بیماری ذات الریه در دام

    بیماری ذات‌الریه (Pulmonary disease) یکی از بیماری‌های رایج دامی است که علاوه بر گوسفند زنده در گوساله‌ها نیز دیده می‌شودکه به‌طور عمده به وسیله باکتری‌های پاستورلا همولیتکا و گاهی اوقات مایکوپلاسما اتفاق می‌افتد.

  • آشنایی با بیماری های تنفسی در سگ ها

    بیماریهای تنفسی سگ

    دستگاه تنفس سگ شامل قسمت‌های مختلفی است که مشکلات تنفسی ممکن است از هریک از قسمت‌های آن شروع شود.

عناوین اصلی