ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Manx cat

گربه بدون دم مانکس (Manx cat)

گربه بدون دم مانکس (Manx cat) ۱۳۹۶/۷/۲۶ 10:13:47 AM

افسانه‌ها و داستان‌های خیالی می‌گویند گربه مانکس (Manx cat) یک نژاد خاص بدون دم سر چشمه‌های فراوانی دارد اما دانش امروزی بر این عقیده است که ظاهر این‌ها به دلیل یک جهش ژنی غالب است.

عناوین اصلی