• ماهی گلدفیش جیکین (Jikins Goldfish)

    ماهی گلدفیش جیکین

    این ماهی با نام دم طاووس هم شناخته می‌شود. جیکین (Jikins Goldfish) از خانواده واکین‌ها است. اما از تنوع رنگی خیلی بهتری از واکین‌ها دارد وهمین است که آنرا گران قیمت می‌سازد.

عناوین اصلی