• گربه موکوتاه بریتانیایی (British Shorthair)

    گربه موکوتاه بریتانیایی

    گربه مو کوتاه بریتانیایی (British Shorthair) احتمالاً از گربه‌های اهلی که توسط رمی‌ها به بریتانیا در حدود ۲۰۰۰ سال پیش معرفی شد منشا می‌گیرد.

عناوین اصلی