• بیماری آنتروتوکسمی (Pulpy Kidney)

    آنتروتوکسمی Pulpy Kidney

    بیماری آنتروتوکسمی که به آن بیماری پرخوری یا قلوه نرمی نیز گفته می‌شود، به دنبال جذب مقادیر زیاد سم از دیواره روده بروز می‌کند. عامل این بیماری که جزو فلور طبیعی دستگاه گوارش دام‌هاست.

عناوین اصلی