• بیماری ناویکولار (navicular) در اسب

    بیماری ناویکولار در اسب

    بیماری ناویکولار (navicular bone) یکی از مشکلات مهم اقتصادی در صنعت اسب داری می‌باشد که ۳۳درصد از موارد لنگش مزمن در اندام‌های قدامی را شامل می‌گردد.

عناوین اصلی