• راهکارهای مقابله با گنديدگي سم در گوسفند و بز

    راه‌های پیشگیری از گندیدگی سم

    گندیدگی سم در صنعت پرورش گوسفند و بز جزء بیماری‌های پرهزینه بشمار میرود. پرورش‌دهنده‌های بیشماری سالیانه پول و زمان زیادی را صرف کنترل و درمان این بیماری میکنند؛ اما خوشبختانه این بیماری به کمک مدیریت دقیق و اصولی قابل پیشگیری است.

  • گندیدگی سم یا نکروباسیلوز بین انگشتان پا در گاو

    گندیدگی سم در گاو

    گندیدگی سم، یک بیماری عفونی در گاو است که مشخصه آن آماس بافت‌های حساس ناحیه پا و لنگش شدید می‌باشد. اگرچه بیماری در هر سنی بروز می‌کند ولی در بالغین بیشتر اتفاق می‌افتد.

عناوین اصلی