• پيشگيري از بروز بيماري گنديدگي سم در گله

  گندیدگی سم گوسفند

  گندیدگی سم در صنعت پرورش گوسفند و بز جزء بیماریهای پرهزینه بشمار میرود. پرورشدهنده‌های بیشماری سالیانه پول و زمان زیادی را صرف کنترل و درمان این بیماری میکنند؛ اما خوشبختانه این بیماری به کمک مدیریت دقیق و اصولی قابل پیشگیری است.

 • عامل بیماری گنديدگي سم

  بیماری گندیدگی سم

  باکتری دیکلوباکتر نودوسوس عامل گنديدگي سم به طور طبیعی در روده کوچک گوسفند و بز زندگی میکند. در خاک و فضولات دامی موجود در مراتع و اصطبل وجود دارد.

 • راهکارهای مقابله با گنديدگي سم در گوسفند و بز

  راه‌های پیشگیری از گندیدگی سم

  گندیدگی سم در صنعت پرورش گوسفند و بز جزء بیماری‌های پرهزینه بشمار میرود. پرورش‌دهنده‌های بیشماری سالیانه پول و زمان زیادی را صرف کنترل و درمان این بیماری میکنند؛ اما خوشبختانه این بیماری به کمک مدیریت دقیق و اصولی قابل پیشگیری است.

 • بیماری گندیدگی سم

  بیماری گندیدگی سم یا فوت رات

  فوت رات یا گندیدگی سم Foot Rot (Pietin) به بیماری عفونی غیرچرکی سم گوسفندان گویند که توسط یک نکروز پیشرونده نسوج همبند درم و اپی‌درم بافت سم مشخص می‌گردد.

 • گندیدگی سم یا نکروباسیلوز بین انگشتان پا در گاو

  گندیدگی سم در گاو

  گندیدگی سم، یک بیماری عفونی در گاو است که مشخصه آن آماس بافت‌های حساس ناحیه پا و لنگش شدید می‌باشد. اگرچه بیماری در هر سنی بروز می‌کند ولی در بالغین بیشتر اتفاق می‌افتد.

عناوین اصلی