• سوکسینیل کولین کلراید Succinylcholine

    سوکسینیل کولین کلراید

    داروی سوکسینیل کولین کلراید Succinyl choline داروی بیهوشی واقعی نیست بلکه باعث شل شدن عضلات اسکلتی می‌شود. (به علت انباشته شدن استیل کولین در غشاء سلول‌های ماهیچه‌ای)

عناوین اصلی