• روغن کوهان شتر، دارویی از اسرار دنیای خلقت

    روغن کوهان شتر

    مدیر گروه علوم پزشکی مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی گفت: روغن کوهان شتر در مصارف گوناگون کاربرد داشته و یکی از اسرار دنیای خلقت محسوب می‌شود.

عناوین اصلی