ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

همزمان سازی در گوسفند و بز

همزمان سازی در گوسفند و بز ۱۳۹۸/۱/۸ 9:56:55 AM

راه‌های اصولی برای باروری گوسفندان در خارج فصل این است که بعد از زایش، قوچ داخل گله نباشد. در این خبر روش همزمان‌سازی ذکر شده‌اند.

روش های همزمان سازی فحلی گوسفند (بخش نخست)

روش های همزمان سازی فحلی گوسفند (بخش نخست) ۱۳۹۶/۶/۲۲ 12:19:41 PM

همزمان کردن فحلی در گوسفند بیشتر به منظور کوتاه نمودن دوره‌ی زایش و همچنین تولید بره‌های همسن است. این عمل منجر به کنترل تغذیه‌ی بهتر میش و بره می‌شود.

عناوین اصلی