• بررسی های همه گیر شناسی در موارد همه گیری بروسلوز

  بررسی های همه گیر شناسی در موارد همه گیری بروسلوز

  بررسی های همه گیر شناسی، با ارائه راهکارهای کنترلی و با درنظر گرفتن وضعیت بهداشتی منطقه، یک ابزار ضروری در کنترل بروسلوز می‌باشد.

 • ششمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام

  ششمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام

  ششمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام در بهمن 1398 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

 • اصول کلی بهداشت در دامداری ها

  اصول کلی بهداشت در دامداری‌ها

  اموری که در ارتباط با سلامت دام و جمعیت دامی باشد بهداشت دام گفته می‌شود با توجه به این که تعداد زیادی از بیماری‌ها دام قابل انتقال از دام به انسان بوده لذا تأمین بهداشت دام کمکی به بهداشت انسان وجامعه نیز می‌باشد.

 • ضد عفونی و سمپاشی دامداری

  ضد عفونی و سمپاشی دامداری

  ضدعفونی یا گندزدایی به معنی عمومی مبارزه بر علیه امراض واگیردار و عوامل مولده آنها است. به‌عبارت دیگر مبارزه بر علیه عواملی که ناقل باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌های تک یاخته‌ای نیز می‌باشد.

 • مهمترین نکاتی که گاودار باید بداند

  مهمترین نکاتی که گاودار باید بداند

  گاو از جمله نشخوارکنندگان چهارمعده‌ای بوده و نشخوار جزو خصوصیات طبیعی این حیوان است لذا درصورتی که حیوان با اشتها غذای خود را نخورد، باید نسبت به بیماری او مشکوک گردید.

 • چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام

  چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام

  فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، آذر ۹۶، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

 • تکنیک های صحیح دوشش جهت جلوگیری از آلودگی شیر

  تکنیک‌های صحیح دوشش جهت جلوگیری از آلودگی شیر

  بهداشت شیر در مرحله تولید، نکته‌ی مهمی است که در سلامت و کیفیت شیر تولیدشده بسیار تاثیرگذار است. بنابراین هر دامداری برای تضمین کیفیت و موفقیت خود باید بهداشت را سرلوحه کار خود قرار دهد.

 • OIE ایران را تحریم کرد.

  دامپزشک: شنیده‌ها حاکی است به دلیل مسایل سیاسی، ایران از لیست برنامه‌های منطقه ای سازمان جهانی بهداشت دام حذف شده است.

عناوین اصلی