• ماهی گلدفیش شهابی یا باله بلند

    گلدفیش شهابی یا باله‌بلند

    گونه‌ی ماهی گلدفیش شهابی (Comet goldfish) یا گلدفیش باله بلند را آمریکایی‌ها در سده‌ی هزار و هشتصد میلادی پرورش داده‌اند. به‌طوری که امروزه بیشتر مردم دنیا وقتی اسم گلدفیش می‌شنوند مدل باله‌بلند آن را در ذهن دارند.

عناوین اصلی