• کتاب اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوارکنندگان و تک سمی ها

  اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوارکنندگان

  کتاب اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوارکنندگان و تک‌سمی‌ها، بخش چهارم (اصول طب داخلی اتینجر) است که در 9 فصل تنظیم یافته و مطالب آن عمدتاً در باب درمان و اهمیت آن در دام‌های کوچک نوشته شده است

 • روش معاینه اختصاصی دستگاه گوارش دام

  معاینه دستگاه گوارش دام

  مطلب پیش‌رو برگرفته از کتاب "اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوارکنندگان و تک‌سمی‌ها" می‌باشد که مطالب آن عمدتاً در باب درمان و اهمیت آن در دام‌های کوچک نوشته شده است، افزون برآن موضوع درمان در دام‌های بزرگ از دیدگاه اقتصادی مطرح گردیده است.

 • روش های صحیح تزریق در دام

  تزریق در دام

  بهترین راه تجویز بسیاری از داروها روش تزریق است. البته همین روش خوب اگر به درستی انجام نگیرد آسیب‌های بعضاً خطرناکی در پی خواهد داشت.

 • اصول معاینه دام

  اصول معاینه دام

  در این مقاله به بررسی اصول اولیه معاینه دام‌های بزرگ می‌پردازیم.

عناوین اصلی