• مرغ و خروس نژاد فونیکس (ققنوس) (Phoenix Fowl)

    مرغ و خروس نژاد فونیکس

    مرغ و خروس نژاد فنیکس یکی از جذاب‌ترین نژادهای مرغ زینتی به شمار می‌رود این نژاد دارای جثه متوسط بوده و از نظر تولید گوشت و تخم‌مرغ توجیه اقتصادی ندارند.

عناوین اصلی