• سگ گله شتلند (Shetland Sheepdog)

    سگ گله شتلند

    نژاد سگ گله شتلند (Shetland Sheepdog) نمونه کوچک از راف کولی می‌باشد. باوفا و مشتاق که یک همراه فوق‌العاده را تشکیل می‌دهد. سگ‌های دیده‌بان و کار خوبی هستند و بسیار باهوش، سرزنده و آموزش‌پذیر می‌باشند.

عناوین اصلی