• کلسی پلاس (Calci Plus)

  کلسی پلاس

  محلول غلیظ کلسیم گلوکونات و کلسیم گلوکوهپتونات نمک‌های موردنیاز بدن که مستقیماً قابل متابولیسم هستند را فراهم می‌سازد.

 • محلول استریل تزریقی Calcibor 40

  کلسیم بروگلوکونات (کلسی بور ٤٠)

  کلسی بور 40

  هر میلی‌لیتر داروی کلسی بور 40 حاوی 1/340 میلی‌گرم کلسیم گلوکونات، 67 میلی‌گرم بوریک اسید، 1 میلی‌گرم کلروکرزول بعنوان نگه‌دارنده و 30میلی‌گرم پروپیلن گلیکول می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

عناوین اصلی