• دیدگاه انتقال ژن و ایجاد حیوانات تراریخت حاوی شیر مناسب

  دیدگاه انتقال ژن و ایجاد حیوانات تراریخت حاوی شیر مناسب

  در کنار دیدگاه ژن‌های کاندیدا که مورد بحث قرار گرفت، یکی دیگر از اهداف بهبود کیفیت شیر، استفاده از انتقال ژن در دام‌های شیرده به‌منظور تغییر ترکیبات شیر می‌باشد.

 • میکروبیولوژی شیر و کاهش بار میکروبی آن

  میکروبیولوژی شیر و کاهش بار میکروبی آن

  باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت و اهمیت تأمین غذا در جهان، گاوهای شیری سهم به‌سزایی در سلامت و تغذیه انسان دارند و قسمت اعظم شیر تولیدی در جهان توسط گاو تولید می‌شود.

 • بهبود اسیدهای آمینه جهت افزایش پروتئین شیر

  بهبود اسیدهای آمینه جهت افزایش پروتئین شیر

  غدد پستانی باید برای ساخت پروتئین شیرها اسیدهای آمینه خاص را پیدا کنند و کنار هم قرار دهند.

 • 12 راهکار برای کیفیت شیر

  دوازده راهکار برای کیفیت شیر

  جهت بررسی کیفیت شیر باید مواردی را درنظر بگیرید تا به نتایج بهتری دست یابید. راهکارهایی در زیر ارائه شده است که می‌توانند مفید باشند.

 • گزینه های تامین متیونین

  گزینه های تامین متیونین

  متیونین و لیزین به‌عنوان دو اسید آمینه مهم محدودکننده برای گاوهای شیری شناخته می‌شوند. این امر به دلیل غلظت پایین آن‌ها در پروتئین خوراک در مقایسه با غلظتشان در شیر و پروتئین سنتز شده باکتریایی در شکمبه است.

 • عوامل مؤثر بر پروتئین و چربی شیر

  عوامل مؤثر بر پروتئین و چربی شیر

  سطوح ترکیبات شیر با مدیریت گله رابطه مهمی دارد. به علاوه این که سلامتی و تغذیه گاو در درآمد مزرعه نقش به‌سزایی ایفا می‎کند. عموماً چربی و پروتئین شیر همبستگی مثبتی با جمعیت گاو شیری دارد.

 • کنترل کیفیت شیر با کمک آزمایش تست الکل

  کنترل کیفیت شیر با آزمایش تست الكل

  تست الکل آزمونی است که معمولاً در مبادی ورودی کارخانه‌های شیر و فرآورده‌های آن انجام می‌گیرد. این تست نشان‌دهنده‌ی میزان پایداری پروتئین‌های شیر به فرآوری گرمایی است.

 • 10 راه عملی در کاهش ورم پستان و بهبود کیفیت شیر با صرف کمترین وقت

  کاهش ورم پستان

  نکاتی ساده در مورد ورم پستان در این مقاله گوشزد شده است که توجه به آنها می‌تواند به سودآوری منجرشود.

 • کیفیت شیر به عواملی علاوه بر شیردوشی برمی گردد

  کیفیت شیر به عواملی علاوه بر شیردوشی برمی گردد

  از چند متخصص صنعت پرورش گاو شیری در چندین بعد عملیات گاوداری سوال شد که تولیدکنندگان به‌جز قسمت شیردوشی در چه مواردی می‌توانند راهکارهایی را به‌کار گیرند تا کیفیت شیر را بهبود دهند.

 • خواص فیزیکی و شیمیایی شیر

  خواص فیزیکی و شیمیایی شیر

  شیر محصولی است سفید و مایل به زرد که رنگ آن بستگی به پخش نور از آن و ذرات چربی دارد. شیر کم‌چرب، سفیدتر است این محصول از دوشیدن کامل و مداوم یک موجود شیرده به‌دست آمده و باید کاملاً بهداشتی جمع‌آوری شود.

 • تولید شیر با کیفیت بالا

  تولید شیر با کیفیت بالا

  با توجه به اینکه مواد اولیه و اصلی فرآورده‌های لبنی شیر است لذا کیفیت شیر تولیدی در کیفیت فرآورده‌های آن تأثیر به‌سزایی خواهد داشت.

عناوین اصلی