• گزارش یک مورد دایورتیکول مری در گربه

    دایورتیكول مری در گربه

    دایورتیکول مری (Congenital Diverticulum)، عارضه‌ای نادر است که به صورت ته کیسه‌هایی در مری ایجاد می‌شود و می‌تواند به دو فرم مادرزادی و اکتسابی وجود داشته باشد.

عناوین اصلی