ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تعیین سن گوسفند و بز باتوجه به دندان ها

تعیین سن گوسفند و بز  باتوجه به دندان ها ۱۳۹۶/۶/۲ 9:50:22 AM

یکی از روش‌های شناخت سن گوسفند و بز، استفاده از تعداد و شکل و زمان رویش دندان‌هاست. لازم به توضیح است که در نژادهای پیش‌رس نمو دندان‌ها زودتر شروع می‌شود.

عناوین اصلی