ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

محصولات پرورش شترمرغ

محصولات پرورش شترمرغ ۱۳۹۶/۵/۱۰ 9:26:09 AM

محصولات پرورش شترمرغ شامل: پوست، پر، تخم و روغن شترمرغ است. همچنین در زمینه پزشکی مصارف زیادی دارد.

عناوین اصلی