• ضد انگل وسیع‌الطیف

  کپسول خوراکی فنبندازول (اکسی فن)

  کپسول خوراکی فنبندازول ، اکسی فن

  انگل‌های داخلی غالبا از طریق سیستم بی‌هوازی (anaerobic) برای سوخت‌و‌ساز استفاده می‌کنند که در این رابطه آنزیم‌های فومارات ردوکتاز و سوکسینات دهیدروژناز موجب سنتز ATP و تولید انرژی می‌شوند.

 • استرونژیلوس های بزرگ اسب (Strongylus spp)

  استرونژیلوس‌های بزرگ اسب

  استرونژیلوس‌های بزرگ شامل: استرونژیلوس وولگاریس Strongylus vulgaris، استرونژیلوس ادنتاتس Strongylus edentates و استرونژیلوس اکوئینوس Strongylus equinus می‌باشد.

 • انگل اسب

  انگل گرد بزرگ large roundworms در اسب

  انگل گرد بزرگ در اسب

  انگل گرد بزرگ large roundworms در اسب که نام لاتین parascaris equorum است، اغلب به عنوان آسکاریس شناخته می‌شود.

 • کرم های انگلی در اسب

  کرم‌های انگلی در اسب

  تعدادی از کرم‌های معده‌ای و روده‌ای می‌توانند انگل اسب‌ها شوند. شیوه زندگی آنها متفاوت است و به طرق مختلف اسب را تحت تأثیر قرار می‌دهند و توسط داروهای مختلف ازبین می‌روند.

عناوین اصلی