• بیماری کوری در شتر

    کوری در شتر

    کوری در شتر یکی از عوارض شایع در برخی از گله‌های شتر است. علت این بیماری می‌تواند فلج عصب بینایی باشد.

عناوین اصلی