ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بیماری انحراف گردن شتر Wryneck disease

بیماری انحراف گردن شتر Wryneck disease ۱۳۹۶/۴/۱۲ 9:57:49 AM

بیماری انحراف گردن شتر Wryneck disease عبارتست از بیماری که باعث انحراف سرو و گردن شتر به یک سوی بدن شده و به همان حالت تا مدت‌ها باقی می‌ماند و باعث می‌گردد که شتر نتواند غذا بخورد و یا حتی آب بیاشامد.