ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

انگل دیپلو ستوموم (Diplostomum) در ماهی

انگل دیپلو ستوموم (Diplostomum) در ماهی ۱۳۹۶/۴/۴ 4:19:02 PM

اسامی دیگر انگل دیپلو ستوموم کوری انگلی و کاتراکت انگلی است متا سرکر (نوزاد) آن در عدسی چشم ماهی زندگی می‌کند. اگر تعداد آنگل زیاد باشد حالت کدورت چشم ایجاد می‌شود.

عناوین اصلی