ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Chalk Brood

بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood)

بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood) ۱۳۹۶/۴/۱۰ 11:28:36 AM

بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood) مخصوص نوزادان می‌باشد. عامل آن قارچی به نام آسکوفرا آپیس apis Ascosphaera است. که هم هاگ آن وهم میسیلیوم آن، بیماری‌زاست.

عناوین اصلی