ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Wry nose

رخداد مادر زادی بینی کج (Wry nose) در یک رأس کره اسب ایرانی

رخداد مادر زادی بینی کج  (Wry nose) در یک رأس کره اسب ایرانی ۱۳۹۶/۳/۲۹ 10:44:27 AM

بینی کج (کمپیلوراینوز جانبی) یک کوتاهی و انحراف فک فوقانی، دندان‌های ثنایا، استخوان بینی و تیغه بینی می‌باشد. این حالت ممکن است به تنهایی یا همراه با سایر بد شکلی‌ها مانند گردن کج، شکاف کام و کوتاهی فک بالا یا پایین رخ دهد.

عناوین اصلی