• ماهی سیکلید پرچمی‌ (Flag Acara Cichlid)

    ماهی سیکلید پرچمی‌

    ماهی سیکلید آکارای پرچمی با نام سیکلید خندان قرمز هم شناخته می‌شود. به طور ساده‌تر این ماهی را با نام سیکلید پرچمی می‌شناسند. آکارای پرچمی ماهی‌ای بسیار صلح‌جو است که بر خلاف سایر سیکلیدها حتی به برگ گیاهان نیز صدمه وارد نمی‌کند.

عناوین اصلی