ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ردیابی حضور ژنوم تک یاخته توکسوپلاسما گوندئی در بافت‌های گربه‌های آلوده با سویه Rh این تک یاخته

توکسوپلاسما گوندئی در گربه با سویه Rh

توکسوپلاسما گوندئی در گربه با سویه Rh ۱۳۹۶/۳/۲۳ 11:50:46 AM

تک یاخته داخل سلولی (Toxoplasma gondii) یک انگل فرصت طلب شایع درانسان و دیگرحیوانات خونگرم است. این انگل دارای پنج شکل عفونی اووسیت، اسپوروزوآیت، تاکی زوآیت، برادی زوآیت و کیست می‌باشد.

عناوین اصلی