ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کشاورزی

محیط زیست سالم، تولید غذای سالم

ورمی کمپوست (vermicompost)

ورمی کمپوست (vermicompost) ۱۳۹۹/۷/۲۴ 10:24:14 AM

کودهای دامی و پسماندهای آلی ناشی از فعالیت کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته و همچنین زباله‌های شهری در یک فرآیند ساده توسط کرم‌های خاکی خورده شده و تبدیل به نوعی کود به نام ورمی کمپوست با خواص بسیار ویژه می‌گردد.

تجربه اندوزی از شما رهبر و مدیر بهتری می سازد

تجربه اندوزی از شما رهبر و مدیر بهتری می سازد ۱۳۹۹/۷/۱۵ 2:30:13 PM

اگر بخواهیم موفق شویم باید توانایی سازگاری داشته‌باشیم، توانایی سازگاری داشتن، بویژه برای کسانی که در زمینه کشاورزی، دامداری، و مرغداری نقش مدیریت دارند یک ضرورت است.

دام و طیور ارگانیک

دام و طیور ارگانیک ۱۳۹۹/۶/۶ 9:50:29 AM

از ابتدای وجود انسان در کره زمین ۵۰۰ گونه موجود زنده توسط انسان ازبین رفته است. اگر خداوند عالم را عادل می‌دانیم و نماینده خدا در روی زمین هستیم باید نسبت به تمام موجودات با عدالت رفتار کنیم که تمام حرف مبحث ارگانیک همین است.

تراژدی دامداری در کشور یا مدیریت از نوع پت و مت!

تراژدی دامداری در کشور یا مدیریت از نوع پت و مت! ۱۳۹۲/۱۰/۵ 11:31:50 AM

برای سالها، قیمت پایین خریداری شیر از دامداران در حدی بود که به زحمت کفاف هزینه علوفه دامداران را می داد و دامداران ایرانی یکی پس از دیگری ورشکست شدند و گاوهای شیرده یا به قیمت گاو گوشتی در حدود یک میلیون تومان به سلاخی برده شدند یا به کردستان عراق صادر گردیدند. اما اکنون که وضعیت تولید شیر و لبنیات کشور از بحران گذشته است..

عناوین اصلی