• نماتودهای گیاهان

  نماتودهای گیاهان

  نماتودها جانورانی هستند که سبب بیماری در گیاهان می‌شوند. ازنظر ظاهر شبیه به کرم‌های بسیار کوچکی هستند که در آب یا خاک به‌سر می‌برند، عموما از گیاهان و جانوران میکروسکوپی تغذیه می‌کنند.

 • اهمیت بازرگانی و گسترش آن در صنایع کشاورزی و دام و طیور

  اهمیت بازرگانی و گسترش آن در صنایع کشاورزی و دام و طیور

  کشاورزی و دامپروری ایران با پیشینه چندهزار ساله و منابع مختلف آب و خاک و اقلیم مناسب هنوز فاصله بسیاری برای حضور قدرتمند در عرصه بین‌المللی دارد.

 • محیط زیست سالم، تولید غذای سالم

  ورمی کمپوست (vermicompost)

  ورمی کمپوست

  کودهای دامی و پسماندهای آلی ناشی از فعالیت کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته و همچنین زباله‌های شهری در یک فرآیند ساده توسط کرم‌های خاکی خورده شده و تبدیل به نوعی کود به نام ورمی کمپوست با خواص بسیار ویژه می‌گردد.

 • تجربه اندوزی از شما رهبر و مدیر بهتری می سازد

  تجربه اندوزی از شما رهبر و مدیر بهتری می سازد

  اگر بخواهیم موفق شویم باید توانایی سازگاری داشته‌باشیم، توانایی سازگاری داشتن، بویژه برای کسانی که در زمینه کشاورزی، دامداری، و مرغداری نقش مدیریت دارند یک ضرورت است.

 • کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

  کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

  کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در تهران برگزار خواهد شد.

 • نمایشگاه بین المللی دامپروری و کشاورزی SIMA

  برگزاری نمایشگاه بین‌المللی دامپروری و کشاورزی SIMA در پاریس 8 لغایت 12 اسفندماه 1395

 • تراژدی دامداری در کشور یا مدیریت از نوع پت و مت!

  برای سالها، قیمت پایین خریداری شیر از دامداران در حدی بود که به زحمت کفاف هزینه علوفه دامداران را می داد و دامداران ایرانی یکی پس از دیگری ورشکست شدند و گاوهای شیرده یا به قیمت گاو گوشتی در حدود یک میلیون تومان به سلاخی برده شدند یا به کردستان عراق صادر گردیدند. اما اکنون که وضعیت تولید شیر و لبنیات کشور از بحران گذشته است..

 • دام و طیور ارگانیک

  دام و طیور ارگانیک

  از ابتدای وجود انسان در کره زمین ۵۰۰ گونه موجود زنده توسط انسان ازبین رفته است. اگر خداوند عالم را عادل می‌دانیم و نماینده خدا در روی زمین هستیم باید نسبت به تمام موجودات با عدالت رفتار کنیم که تمام حرف مبحث ارگانیک همین است.

عناوین اصلی