• شرحی بر بیماری CRD

  شرحی بر بیماری CRD

  بروز بیماری‌های گوناگون در طيور امری عادی و شایع می‌باشد. با وجود پیشرفت زیاد در رویه تشخیص‌ها، واکسیناسیون و درمان، CRD یکی از مهمترین بیماری‌ها در نواحی تولیدی طیور در دنیا می‌باشد.

 • عوامل دخیل در رخداد سندرم تنفسی طیور

  عوامل دخیل در رخداد سندرم تنفسی طیور

  مهمترین عوامل ویروسی در سندرم تنفسی طیور در ایران شامل برونشیت عفونی، نیو کاسل حاد و آنفلوانزای غیرحاد هستند.

 • راه‌حل نهایی در کاهش تنش تنفسی

  افلورین پی ال (Aflorin PL)

  کاهش تنش تنفسی طیور

  افلورین پی‌ال حاوی افشره‌های روغنی است که معمولاً از گل یا میوه گیاهان تند و معطر به‌دست می‌آیند. در میان ترکیبات اصلی، ترپنوئیدها بیشترین فراوانی را دارند و به شکل‌های همی‌ترپن‌ها، یا سزکوئی ترپن‌ها و مشتقات آن وجود دارند.

 • مایکوپلاسما گالی سپتیکم (MG) یا CRD

  مایکوپلاسما گالی سپتیکم MG یا CRD

  عفونت مایکوپلاسما گالی سپتیکم سبب بیماری مزمن تنفسی در ماکیان (CRD) و التهاب حاد سینوس‌ها در بوقلمون می‌شود. بیماری بطور عمده در ماکیان و بوقلمون‌ها رخ می‌دهد.

 • روش های نوین کنترل ILT در طیور صنعتی

  ILT یکی از بیماری‌های بسیار مسری و کشنده است که بر روی مجاری تنفسی جوجه‌ها تاثیر می‌گذارد.

عناوین اصلی