ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

نوار فولبکس

داروهای لازم جهت زمستان گذرانی زنبورعسل

داروهای لازم جهت زمستان گذرانی زنبورعسل ۱۳۹۵/۵/۱۹ 2:32:25 PM

از مهمترین انگل‌های خونی زنبور‌عسل مایت واروا می‌باشد که در صورت عدم مبارزه با آن آسیب جدی به کلنی وارد شده و منجر به از‌بین رفتن آن می‌شود. مبارزه با این انگل باید در اوایل بهار و اوایل پاییز قبل از شروع زمستان‌گذرانی زنبوران انجام بگیرد.

عناوین اصلی