ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کبد گوسفند

بیان mRNA گیرنده عملکردی لپتین در کبد گوسفند

بیان mRNA گیرنده عملکردی لپتین در کبد گوسفند ۱۳۹۶/۳/۱۳ 12:49:37 PM

لپتین یک هورمون پروتئینی که به طور عمده توسط بافت چربی سنتز می‌شود. با توجه به نقش لپتین در تنظیم اشتها، میزان بافت چربی و ترکیب بدن استفاده از آن در سرعت بخشیدن به میزان رشد و کاهش میزان چربی لاشه گوسفند مدنظر است.

عناوین اصلی