ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

ضد نفخ

نفخ در دام

نفخ در دام ۱۳۹۸/۹/۲ 11:07:01 AM

به تجمع گاز در دستگاه گوارش و یا شکمبه دام، نفخ گفته می‌شود که در دام‌های نشخوارکننده به سه دسته تقسیم می‌گردد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

نفخ در دام

نفخ در دام ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ 10:46:36 AM

نفخ در دام به وسیله باد کردن غیر مشخص می‌شود. حرکات تنفسی (Left flank) طبیعی تهیگاه چپ افزایش می‌یابد و به 60 حرکت در دقیقه می‌رسد. حیوان سرپا است ولی بد تنفس می‌کند و مخاطات آبی رنگ می‌شود.

مایع خوراکی ملین- ضد نفخ

لاکساتیو

لاکساتیو ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ 11:18:46 PM

مایع خوراکی لاکساتیو که حاوی پارافین خوراکی دارویی مطابق با استاندارد USP-BP می‌باشد.

عناوین اصلی