• مروری بر اصلاح نژاد زنبورعسل

  مروری بر اصلاح نژاد زنبورعسل

  صنعت پرورش زنبورعسل دنیا توسط دو عامل بسیار مهم، یعنی جرب‌های Varroa و زنبورهای Africanized مورد تهاجم قرار گرفتند. ولی با انجام اصول اصلاح نژاد، مشکلات ناشی از این عوامل به‌طور کلی حل شد.

 • سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل (Honey Bee depopulation syndrome)

  سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل

  در سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل (Honey Bee depopulation syndrome) که به آن اختلال ریزش کلنی زنبوران عسل (Colony Collapse Disorder) (CCD) نیز گفته می‌شود، زنبوران کارگر کلنی‌های زنبور عسل بطور ناگهانی ناپدید می‌شوند.

 • بیماری کپک گرده در زنبورعسل

  بیماری کپک گرده در زنبورعسل

  بیماری کپک گرده در زنبورعسل همان طور که از اسم آن مشخص است، فقط گرده را درگیر می‌کند. عامل آن نوعی قارچ به نام بلسیا آلویی است و از این نظر که ذخایر غذایی را از بین می‌برد، حایز اهمیت است.

 • بیماری نوزاد ساکی (Sac brood)

  بیماری نوزاد ساکی

  عامل بیماری نوزاد ساکی (Sac brood) ویروسی است که از تولید آنزیم کیتیناز جلوگیری کرده و متعاقب آن، مانع پوست‌اندازی می‌شود. پس در نتیجه نیفتادن پوست قبلی، لارو شروع به باد کردن و سخت شدن می‌کند.

 • بیماری فلج زنبورها

  بیماری فلج زنبورها

  بیماری فلج زنبورها به دو صورت حاد و مزمن وجود دارد و مخصوص بالغین است. به این بیماری، لقب «دزدان سیاه» را نیز داده‌اند.

 • بیماری نوزاد پودری powdering brood

  بیماری نوزاد پودری powdering brood

  بیماری نوزاد پودری powdering brood فقط لاروها را مبتلا می‌کند. عامل آن باکتریی به نام باسیلوس پولویفاسینس است که گرم مثبت بوده واسپور تولید می‌کند.

 • بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia)

  سپتی سمی در زنبورعسل

  بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia) مخصوص زنبورهای بالغ می‌باشد. عامل آن، باکتری سودوموناس آپی سپتیک می‌باشد که یک باکتری گرم منفی و فاقد اسپور است.

 • بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood)

  بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل

  بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood) مخصوص نوزادان می‌باشد. عامل آن قارچی به نام آسکوفرا آپیس apis Ascosphaera است. که هم هاگ آن وهم میسیلیوم آن، بیماری‌زاست.

 • بیماری آکاریوز در زنبورعسل

  بیماری آکاریوز در زنبورعسل

  عامل بیماری آکاریوز در زنبورعسل کنه‌ای است به نام آکاراپیس وودی یا مایت تراشه ای (Acarapis voodi) که از گونه‌ی کنه‌های گیاهی است، در داخل مجاری تنفسی زندگی می‌کند و یک انگل داخلی به حساب می‌آید.

 • بیماری نوزاد سنگی یا لارو سنگی (Stone Brood)

  بیماری نوزاد سنگی یا لارو سنگی

  برخی معتقدند بیماری نوزاد سنگی تنها بیماری زئونوز یا قابل انتقال بین انسان و زنبورعسل می‌باشد و می‌تواند در انسان عوارض تنفسی ایجاد کند. خوشیختانه این بیماری به ندرت دیده می‌شود و شیوع چندانی ندارد.

 • بیماری واروآزیس در زنبورعسل

  بیماری واروآزیس

  بیماری واروآزیس در حال حاضر، مهمترین و احتمالاً گسترده‌ترین آلودگی انگلی به شمار می‌آید. عامل بیماری کنه‌ای بنام واروآ جاکوبسونی می‌باشد. این انگل با چشم غیر مسلح دیده می‌شود.

 • بیماری لوک آمریکایی (American foulbrood) در زنبورعسل

  بیماری لوک آمریکایی

  بیماری لوک آمریکایی (American foulbrood) یکی از مهم ترین بیماری‌های زنبور عسل در سطح دنیاست. این بیماری بسیار مسری می‌باشد، به طوری که اگر کنترل نشود، می‌تواند کل زنبورداری را نابود کند.

 • بیماری لوک اروپایی (European Foulbroud) در زنبورعسل

  بیماری لوک اروپایی در زنبورعسل

  بیماری لوک اروپایی (European Foulbroud) زنبورها یک بیماری فصلی است. زمان پیدایش آن عمدتاً از اواسط تا اواخر فصل بهار است؛ یعنی درست در زمان تزاید نسل.

 • مسمومیت زنبوران عسل توسط آفت کش های زراعی

  زنبورعسل

  هرساله بسیاری از کلنی‌های زنبورعسل توسط آفت‌کش‌ها زراعی دچار صدمه و یا نابودی می‌شوند. زنبورداران زیان‌دیده معمولاً با تغییر مکان کندوها واکنش نشان می‌دهند و یا حتی ممکن است به علت وسعت خسارات وارده مجبور به ترک این حرفه گردند.

 • بیماری نوزما (Nosema apis) در زنبور عسل

  بیماری نوزما در زنبورعسل

  عامل بیماری پروتوزوآیی است به نام Nosema apis که محل رشد و تکثیرش در جدار معده زنبور عسل می‌باشد.

عناوین اصلی