ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

گله مادر

باروری و بهره وری در گله های مادر گوشتی

باروری و بهره وری در گله های مادر گوشتی ۱۳۹۴/۳/۳۱ 11:47:59 AM

رشد بعنوان اولین ویژگی مورد نظر در گله‌های گوشتی بوده و انتخاب ژنتیکی نیز در درجه اول بر همین اساس صورت می‌گیرد که نتیجه آن با بروز بلوغ جنسی زودرس ولی با عدم رشد کافی غدد جنسی در گله‌های مادر توأم شده است.

عناوین اصلی