• سگ کین کورسو (Cane Corso)

    سگ کین کورسو

    سگ کین کورسو (Cane Corso) سگی است با جثه متوسط، هیکل تنومند و محکم، قدرتمند با عضلاتی کشیده. بسیار باوفا، مشتاق به خشنود نمودن و در اطراف خانه آرام می‌باشد. کین کورسو از هوشی سرشار برخوردار و بسیار آموزش پذیر است.

عناوین اصلی