• علل ویروسی سقط جنین

  بیماری زبان آبی و سقط جنین

  بیماری زبان آبی و سقط جنین

  بیماری زبان آبی یک بیماری فصلی بوده و جمعیت دام‌های اهلی را در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری درگیر می‌کند. این بیماری به‌وسیله پشه گزنده culicoides variipennis منتقل می‌شود.

 • همه گیرشناسی بیماری زبان آبی

  پشه کولیکوئیدس و بیماری زبان آبی

  فاکتورهای اکولوژی نظیر بارندگی شدید، دما و رطوبت بالا نقش مهمی در تشدید جمعیت حشرات و متعاقباً بروزعفونت دارند. پشه کولیکوئیدس شب‌ها فعال بوده و در این هنگام، دام‌هایی که خارج از آغل هستند را می‌گزد.

 • علائم بیماری زبان آبی

  علائم بیماری زبان آبی

  از نشانی‌های اصلی این بیماری پرخونی، خیز، التهاب، خونریزی و ضایعات بر روی پوست سم به همراه التهاب است و دام‌های مبتلا دارای حرکات متناوب لب‌ها و زبان هستند.

 • جمع آوری نمونه جهت تشخیص بیماری زبان آبی

  تشخیص بیماری زبان آبی

  در مورد ویروس زبان آبی انجماد بافت‌های آلوده موجب ازبین رفتن ویروس می‌شود. اندام‌ها و بافت‌ها بایستی در دمای 4 درجه سانتی‌گراد به آزمایشگاه ارسال شوند.

 • آشنایی با بیماری زبان آبی در دام

  بیماری زبان آبی

  زبان آبی یکی از بیماری‌های ویروسی نشخوارکنندگان است که توسط حشرات منتقل می‌شود. در بین حیوانات اهلی، بیماری بالینی اغلب در گوسفند با واگیری معناداری دیده می‌شود.

عناوین اصلی