• آشنایی با بیماری های عصبی در سگ ها

    بیماری عصبی در سگ

    عوامل بسیاری می‌تواند دستگاه عصبی سگ را درگیر سازد. دستگاه عصبی شامل مغز، نخاع و اعصاب محیطی می‌باشد.عفونت‌های باکتریایی می‌تواند باعث التهاب غشاء مغز و نخاع شود که مننژیت نامیده می‌شود.

عناوین اصلی