ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Red Texas

ماهی سیکلید تگزاس قرمز (Red Texas)

ماهی سیکلید تگزاس قرمز (Red Texas) ۱۳۹۶/۱/۲۰ 12:31:47 PM

زیستگاه ماهی سیکلید تگزاس قرمز آب‌های جنوب مکزیک است. تگزاس قرمز دارای بدنی مرواریدی به همراه خطوطی سفید بر روی آن و نقاط سیاه فراوان بر روی دم و باله‌هاست.

عناوین اصلی