• ماهی پیکاک باس (Peacock Bass)

    ماهی پیکاک باس

    ماهی پیکاک باس از جمله سیکلیدهای رودخانه ریونگرو در برزیل است. این ماهی با نام‌های پیکاک، پیکاک پروانه‌ای و نقطه چشمی‌نیز شناخته می‌شود. پیکاک دارای بدنی بلند و کشیده و باله پشتی ضخیمی است.

عناوین اصلی