ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی سیکلید کرینسیس (Pelvicachromis pulcher)

ماهی سیکلید کرینسیس (Pelvicachromis pulcher) ۱۳۹۶/۱/۸ 11:35:40 AM

نگهداری ماهی سیکلید کرینسیس مانند سایر سیکلید‌ها آسان است. سیکلید کرینسیس ماهی نسبتاً آرامی است و تنها در زمان تولیدمثل قلمروطلب می‌شود.

عناوین اصلی