ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی سیکلید دهان آتشی (Firemouth Cichlid)

ماهی سیکلید دهان آتشی (Firemouth Cichlid) ۱۳۹۶/۱/۶ 10:24:29 AM

سیکلید دهان آتشی ماهی‌ای بسیار زیبا و صلح‌جو است که تنها در زمان جفتگیری اندکی قلمرو طلب می‌شود. این ماهی از دسته سیکلید‌های آمریکایی محسوب می‌شود.

عناوین اصلی