• بیماری های گوشی در سگ

    بیماری های گوش سگ

    گوش سگ بطور باور نکردنی حساس است و صداهایی که برای انسان قابل شنیدن نیست را تشخیص می‌دهد. سگ‌ها صداهایی با فرکانس 40 تا 60‌هزار هرتز را می‌شنوند.

عناوین اصلی