ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Bolognese

سگ بولوگنس (Bolognese)

سگ بولوگنس (Bolognese) ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ 12:01:22 PM

سگ بولوگنس (Bolognese) با جثه‌ای کوچک و پاهای کوتاه که سرتاسر بدنش با موهای کاملاً سفید، پر پرشت و بلند پوشیده شده است. بسیار جدی، رام و سر به راه. اصولاً آرام و متکی به صاحبش است.

عناوین اصلی