ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی سیکلید بلو الکتریک (Electric Blue African Cichlid)

ماهی سیکلید بلو الکتریک (Electric Blue African Cichlid) ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 11:21:45 AM

ماهی سیکلید بلو الکتریک با نام سیکلید آبی الکتریکی آفریقایی نیز شناخته می‌شود. این ماهی موجودی پرخاشگر است و نگهداری آن با ماهی‌های صلح‌جو و آرام صحیح نیست.

عناوین اصلی