ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند لری بختیاری

گوسفند لری بختیاری ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ 11:26:41 AM

گوسفند لری بختیاری عموماً بدن متأثر از رنگ تولد، دارای تنوع سفید، خاکستری روشن تا تیره، ابلق (سفید، خاکستری تیره و روشن) و چهارگل (مخلوطی از رنگ‌ها) است. این گوسفند بومی استان چهارمحال بختیاری است.

عناوین اصلی