• ماهی سیکلید کنی (Kennyi Cichlid)

    ماهی سیکلید کنی

    جنس ماده ماهی سیکلید کنی (Kennyi Cichlid) دارای رنگ آبی است و جنس نر هنگامی که به بلوغ رسیده باشد دارای رنگ متمایل به زرد است.

عناوین اصلی