ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

ornatus

ماهی سیکلید اوراتوس (ornatus)

ماهی سیکلید اوراتوس (ornatus) ۱۳۹۵/۱۱/۹ 10:17:35 AM

ماهی سیکلید اوراتوس (ornatus) در مقایسه با سایر سیکلیدها، ماهی بسیار خشنی است و نگهداری آن با سایر گونه‌های سیکلید توصیه نمی‌شود. دارای دو نوع آبی رنگ و زرد رنگ است که خط‌های سیاه افقی به صورت راه‌راه بر روی بدن هر دو نوع وجود دارد.

عناوین اصلی